Brugerbetingelser sexnews 69 Escort & Massage

Brugerbetingelser


Betingelser for profiler på escort-side.dk

Ved at gå ind og/eller registrere dig på escort-side.dk accepterer du følgende vilkår:

Generelle betingelser:

Du skal være 21 år eller ældre for at registrere dig som medlem af eller bruge denne side. Medlemskab af tjenesten er ugyldigt, hvor det er forbudt. Ved at bruge og/eller se dette websted, repræsenterer og garanterer du, at du har ret, autoritet og evne til at indgå denne aftale og overholde alle dens vilkår og betingelser. Du erklærer også, at du er mindst 21 år gammel og ikke ved lov er forbudt at bruge hjemmesiden.


Du erklærer og garanterer over for escort-side.dk at:

(a) Du har fuld magt og bemyndigelse til at indgå og udføre i henhold til disse vilkår.

(b) Din brug af dette websted vil ikke krænke nogen tredjeparts ophavsret, varemærke, ret til offentlighed eller andre juridiske rettigheder.

(c) Du skal overholde alle gældende love, når du bruger hjemmesiden og deltage i alle andre aktiviteter, der er et resultat af, relateret til eller forbundet med disse vilkår, herunder, uden begrænsning, at kontakte andre medlemmer og/eller seere af hjemmesiden.

(d) Du ejer eller på anden måde har alle nødvendige rettigheder til at licensere det indhold, du indsender, og at opslag og brug af dit indhold af escort-side.dk ikke vil krænke eller krænke nogen tredjeparts rettigheder.


Afslutning:

(e) Det er ulovligt at indtaste en falsk (en andens) e-mailadresse, telefonnummer eller andre oplysninger, der vedrører andre personer end dig selv. Alle sager om brug af forkerte oplysninger vil blive politianmeldt, herunder IP-nummeret, som gør det muligt for politiet at finde frem til personen bag oprettelsen.

Enhver form for pædofilt indhold eller andet indhold af direkte ulovlig karakter vil blive politianmeldt med oplysninger om blandt andet IP-nummer, som gør det muligt for politiet at finde frem til personen bag oprettelsen.


(f) Gem bekræftelsesmailen:

Gem den bekræftelses-e-mail, du modtager efter at have betalt for ekstra fremhævet annonce. Det er din 'voucher', og uden den kan du ikke få dine penge tilbage, hvis du fortryder dit køb.


Escort-side.dk forbeholder sig retten til at udelukke eller forhindre din adgang til hjemmesiden uanset årsag eller ingen grund (f.eks. kan årsagen omfatte dit brud på disse vilkår). escort-side.dk kan opsige dit medlemskab ved at sende en meddelelse til dig på den e-mailadresse, du angiver i din ansøgning om medlemskab eller en anden sådan e-mailadresse, som du senere måtte oplyse til os eller via enhver anden metode. skøn. Hvis escort-side.dk opsiger dit medlemskab på hjemmesiden, fordi du har overtrådt disse Vilkår, kan escort-side.dk efter eget skøn og uden ansvar over for dig, med eller uden forudgående varsel og til enhver tid, ændre eller opsige midlertidigt eller permanent, enhver del af hjemmesiden.


Ansvarsmedlemmer og/eller seere:

Denne side er et sted. Tjenester fra virksomheden omfatter ikke at introducere brugere for hinanden. Denne hjemmeside er blot et mødested for medlemmer og/eller seere for at lære om hinanden og, hvis de ønsker det, arrangere ophold hos hinanden. escort-side.dk er ikke involveret i selve kontakten mellem medlemmerne og/eller seerne.


Escort-side.dk verificerer flittigt alt indhold, der er lagt ud af medlemmer på hjemmesiden gennem en kombination af manuelle og digitale processer. Men hvis du støder på problemer med indholdet på hjemmesiden, opfordrer vi dig til omgående at rapportere eller indgive en klage via vores dedikerede platform på https://www.escort-side.dk/feedback. Vi vil træffe foranstaltninger omgående og sikre, at vi leverer den bedste service til vores brugere.


Escort-side.dk forbeholder sig retten og overvåger aktivt interaktioner mellem dig og andre medlemmer og/eller seere af denne hjemmeside for at skabe en sikker platform og træffe andre foranstaltninger for at begrænse adgangen til eller tilgængeligheden af materiale, som virksomheden eller andre medlemmer og/eller seere af denne hjemmeside måtte betragte som uanstændigt, forbudt, beskidt, voldeligt, chikanerende eller på anden måde krænkende.


Fordi denne hjemmeside kun er et sted:

I tilfælde af at du har en tvist med andre medlemmer og/eller seere af denne side, fritager du virksomheden og virksomhedens embedsmænd, direktører, medlemmer, medarbejdere, agenter og partnere i virksomheden fra krav, krav og skader (faktiske og indirekte) af enhver art og karakter, kendt og ukendt, påstået og ikke-offentliggjort og fortrolig, der opstår som følge af eller på nogen måde forbundet med sådanne tvister.


Personlige møder afholdt af grupper af interesserede medlemmer og/eller seere er ikke sponsoreret eller organiseret af escort-side.dk. Medlemmer, der arrangerer møder, bør gøre det klart i deres annonceringer, invitationer og skiltning, at deres møder ikke er arrangeret eller godkendt, og ikke drives af escort-side.dk.


Escort-side.dk kan ikke garantere kvaliteten, tilrettelæggelsen eller sikkerheden af et personligt møde (eller ikke sponsoreret af os). Medlemmer kan deltage i møder på egen risiko. Medlemmers og/eller seeres adfærd I din brug af denne side skal du handle ansvarligt og udvise god dømmekraft.


Som eksempel og ikke begrænsning må du ikke:

1. Overtræde gældende lov eller regulering

2. Krænke enhver tredjeparts rettigheder, herunder uden begrænsning, intellektuel ejendomsret, privatliv, offentlighed eller kontraktlige rettigheder;

3. Bruge oplysninger indhentet via webstedet til uautoriserede formål

4. Afbryde eller beskadige webstedet, herunder, uden begrænsning, brug af vira, annullere bots, trojanske heste, ondsindet kode, oversvømmelses-ping, denial-of-service-angreb, pakke- eller IP-spoofing, forfalsket routing eller e-mailadresseoplysninger eller lignende metoder eller teknologi

5. Bruger hjemmesiden til at transmittere, distribuere, maile eller indsende oplysninger om en anden person eller enhed, herunder uden begrænsning, fotografier af andre uden deres tilladelse, personlige kontaktoplysninger eller kreditkort-, betalingskort-, telefon- eller kontonumre

6. Bruge hjemmesiden i forbindelse med distribution af spam (som skal defineres som uopfordret e-mail eller enhver anden e-mail af kommerciel, religiøs eller politisk eller anden art, der ikke er inden for den tilsigtede brug af hjemmesiden)

7. Chikanere andre medlemmer og/eller seere af hjemmesiden

8. Indsamle eller gemme oplysninger om andre medlemmer og/eller seere til andre formål end den tilladte brug af hjemmesiden

9. Registrere mere end én medlemskonto eller oprette en medlemskonto på vegne af en anden privatperson end dig selv

10. Udgive sig for at være en person eller enhed eller forfalske eller på anden måde urigtige oplysninger om dig selv eller din tilknytning til en person eller enhed, enten ved at give eller undlade at give oplysninger

11. Forsøge at overvinde enhver form for sikkerheds- eller kontrolforanstaltning vedrørende brugen af hjemmesiden

12. Hjælpe tredjeparter med at gøre noget af ovenstående. Fortrolighed Dette websted er designet til at give medlemmer og/eller seere mulighed for at indsende billeder og information om sig selv til offentlig gennemgang og kommentarer. Ved at indsende dit billede og/eller andre personlige oplysninger giver du derfor afkald på alle forventninger til privatlivets fred, du har vedrørende brugen af en sådan lighed eller personlige oplysninger.


Hvis du ikke ønsker at få dit billede eller oplysninger om dig selv set af eller videregivet til andre, må du ikke bruge hjemmesiden. escort-side.dk kan indsamle visse andre personlige oplysninger fra dig, som escort-side.dk ikke lægger op på hjemmesiden. Hjemmesiden overfører ikke bevidst disse oplysninger til uafhængige tredjeparter uden dit samtykke, men escort-side.dk forbeholder sig ret til at overføre sådanne oplysninger uden dit samtykke for at forhindre en nødsituation, for at beskytte eller håndhæve vores rettigheder, for at beskytte eller håndhæve tredjemands rettigheder i eller svar på en retskendelse eller stævning på anden måde krævet eller tilladt ved lov.


Escort-side.dk giver også disse personoplysninger til tredjepartstjenesteudbydere, som hjælper med at vedligeholde hjemmesiden og levere information og tjenester til dig og andre medlemmer og/eller seere af hjemmesiden. Ved at indsende indhold (herunder, uden begrænsning, dit billede) til webstedet, giver du hermed virksomheden en evig, verdensomspændende, ikke-eksklusiv, royaltyfri licens til at bruge, reproducere, vise, udføre, tilpasse, ændre, distribuere, have distribueret og promoveret sådant indhold i enhver form, i ethvert medie, der nu er kendt eller herefter oprettet og til ethvert formål.


Escort-side.dk overvåger aktivt alt indhold på hjemmesiden og forbeholder sig retten til prompte at fjerne alle indlæg, profiler eller andet indhold, der anses for forbudt eller ærekrænkende. Det er afgørende, at brugere afstår fra at poste noget indhold, der: er ærekrænkende eller forbudt, nedgør enhver etnisk, racemæssig eller religiøs gruppe, stereotyper eller udnytter billeder af personer under 18 år, skildrer brugen af ulovlige stoffer, anvender stødende sprog eller billeder, der normaliserer vold, inkluderer links til kommercielle hjemmesider eller afslører personlige kontaktoplysninger, medmindre det er strengt nødvendigt eller anmodet under registrering på hjemmesiden. Vi prioriterer at opretholde et professionelt og respektfuldt online miljø for alle brugere.


Siden har ingen forpligtelse til at sende noget indhold fra dig eller nogen anden. Derudover kan escort-side.dk efter eget og ubegrænset skøn redigere, fjerne eller slette ethvert indhold, som du poster eller poster. Ved at bruge hjemmesiden kan du blive eksponeret for indhold fra andre brugere eller tredjeparter, enten på stedet eller via links til tredjeparts hjemmesider. escort-side.dk har ingen kontrol over, og har intet ansvar for, tredjepartsindhold, herunder materiale, der kan være vildledende, ufuldstændigt, fejlagtigt, stødende, usømmeligt eller på anden måde stødende.


Du skal vurdere og bære alle risici forbundet med tredjepartsindhold, herunder uden begrænsning profiler af andre medlemmer og/eller seere af denne side. Du vælger et brugernavn og en adgangskode som en del af registreringsprocessen. Du er alene ansvarlig for fortroligheden og brugen af dit brugernavn og din adgangskode.


Du må:

(a) Log ind på din konto i slutningen af hver session på webstedet

(b) Underrette virksomheden straks om enhver uautoriseret brug af dit brugernavn og adgangskode eller andet brud på sikkerheden. ansvarsbegrÆnsning escort -side.dk kan ikke holdes ansvarlig for skader af nogen art (herunder, men ikke begrÆnset til nogen direkte, indirekte, generelle sÆrlige skader, afskrækkende eller straffende formål), heller ikke selvom virksomheden har været kendt om muligheden skader som resultat af eller i forbindelse med:

(A) Brugen eller manglende evne til at bruge webstedet.

(B) For at erstatte alle varer, tjenester eller information kØbet eller som resultat af nogen information fra eller transaktioner, der er indgÅet gennem eller fra webstedet.

(C) OffentliggØrelse af, uautoriseret adgang til eller Ændring af dit indhold.

(D) Skader eller skader pÅ data eller programmer, afbrydelse eller indkØb af erstatningstjenester, selvom vi ved eller er blevet oprettede om muligheden for sÅdanne skader.

(E) ErklÆringer, ydelse eller udeladelser fra tjenesteleverandØrer eller andre tredjeparter pÅ webstedet.

(F) Din egen eller andres opfØrsel eller handlinger i forbindelse med brugen af webstedet, herunder uden begrÆnsning, legsmisk skade, angst og bekymring, dØd eller enhver andre skade fra kommunikationer fra kommunikationer, der er registreret eller brugere s introduceret til du; af, uanset om det er online eller offline

(G) Ethvert andet forhold, der opstår som følge af eller i forbindelse med webstedet eller disse vilkår. Virksomheden kan ikke vÆre ansvarlig for nogen fejl eller forsinkelse i udfØrelsen af disse designationer, uanset om sÅdan fejl eller forsinkelse er resultat af Årsager, der er uden for virksomhedens rimmelige kontrol.


Hvis du bruger side, gØr du det pÅ egen risiko. webstedet leveres som det er og (som tilgÆngeligt) basis


Escort-side.dk fraskriver sig, og du fraskriver sig alle garantier af enhver art, udtrykkelige eller underforstÅede, herunder uden begrÆnsning. underforstÅede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formÅl og ikke-krÆnkelse hjemmeside garanterer ikke, at:

(A) Siden opfylder dine krav

(B) Websitet vil vÆre uafbrudt, til tiden, sikker eller fejlfri

(C) De oplysninger, du kan fÅ gennem webstedet, vil vÆre nØjagtige eller pÅlidelige

(D) Kvaliteten af produkter, tjenester, information og andet materiale kØbet eller fÅet gennem webstedet vil opfylde dine forventninger

(E) Oplysninger, du giver, eller virksomheden collects, vil ikke blive videregivet til tredjeparter

(F) Eventuelle fejl i data eller softwaren vil bli rette. hvis du fÅr adgang til eller overfØrer indhold ved brug af webstedet, gØr du det pÅ egen risiko. du er ansvarlig for ethvert tab eller skade, der opstÅr af sÅdan adgang eller transmission. ingen data, information eller rÅdgivning fÅet af dig, hverken mundt eller skriftlig fra virksomhederne eller gennem eller fra webstedet, vil skabe nogen garanti, der ikke er udtrykkeligt angivet i disse vilkÅr.


Ejendomsret Alt materiale på hjemmesiden er beskyttet af udgivelsesretten, copyright, varemærker, servicemærker, patenter, forretningshemmeligheder eller andre ejendomsrettigheder og love, der måtte være gældende. Medmindre det udtrykkeligt er godkendt af virksomheden, må du ikke sælge, licensere, leje, ændre, distribuere, kopiere, reproducere, transmittere, offentligt vise, offentligt udføre, udgive, tilpasse, redigere eller skabe afledte værker fra Materialet. Uanset ovenstående må du bruge dette materiale i forbindelse med din normale, personlige, ikke-kommercielle brug af hjemmesiden.


Du må ikke systematisk hente data eller andet indhold fra hjemmesiden for at oprette eller kompilere, direkte eller indirekte, i enkelte eller flere downloads, en samling, database, bibliotek eller lignende, hverken ved manuelle metoder, ved brug af bots eller på anden måde.


Du må ikke bruge nogen af varemærkerne i escort-side.dk, som metatags på andre hjemmesider, skriftligt materiale eller andet.


Du må ikke vise nogen del af hjemmesiden i en ramme (eller indhold fra hjemmesiden via in-line links) uden forudgående skriftlig tilladelse fra escort -side.dk Diverse Disse vilkår skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark og det europæiske Union & Schweiz, uanset principkonflikt.


Disse vilkår indeholder hele aftalen og erstatter alle tidligere og samtidige aftaler mellem parterne vedrørende deres emne. Svigt eller forsinkelse af escort-side.dk i udøvelsen af enhver rettighed, beføjelse eller privilegium i henhold til disse vilkår fungerer som et afkald herpå. Ugyldigheden eller manglende håndhævelse af nogen af disse vilkår påvirker ikke gyldigheden eller håndhævelsen af nogen af disse vilkår, som alle forbliver i fuld kraft og virkning.


KLAGE POLITIK

Alle klager behandles retfærdigt, ensartet og løses til klagerens tilfredshed, når det er muligt. Du kan indgive en klage ved at kontakte os via vores kontaktformular på https://www.escort-side.dk/feedback.


INDHOLDS RAPPORTERING

Hvis du støder på noget indhold på vores hjemmeside, som du mener er ulovligt eller ikke-samtykkende, opfordrer vi dig til øjeblikkeligt at underrette vores kundesupportafdeling ved at sende en rapport ved hjælp af vores kontaktformular: https://www.escort-side.dk/feedback. Vi er forpligtet til at håndtere og løse klager vedrørende ulovligt eller ikke-samtykkende indhold inden for højst 1 arbejdsdag. Når vi modtager din klage, vil en tildelt kundesupportchef bekræfte den, foretage en undersøgelse og sikre fjernelsen af ​​eventuelt ulovligt eller ikke-samtykkende indhold inden for den angivne tidsramme. For at opretholde registreringer og til rapporteringsformål vil alle klager blive logget.


APPEL PROCEDURE

Hvis du er vist på noget indhold på vores hjemmeside uden dit samtykke, har du ret til at anmode om fjernelse af sådant materiale. For at starte denne proces, skal du sende en rapport ved hjælp af vores kontaktformular: https://www.escort-side.dk/feedback. Medtag alle essentielle detaljer, der kræves for at identificere det specifikke indhold i spørgsmål, såsom URL'en, hvor det kan findes. Efter modtagelse af din appel vil vores dedikerede afdeling nøje vurdere, om det nødvendige samtykke blev opnået for det pågældende indhold. Hvis det bliver tydeligt, at indholdet blev uploadet uden samtykke fra den afbildede person, vil vi prompte og permanent fjerne materialet fra hjemmesiden. Din tilfredshed og privatlivets fred er af største vigtighed for os.


GENERELLE KLAGE

Hvis du er utilfreds med vores tjenester eller har spørgsmål relateret til din konto eller aktiviteter med os, tøv ikke med at kontakte vores kundesupportafdeling gennem vores kontaktformular på https://www.escort-side.dk/feedback. Vores dedikerede kundesupportteam vil vurdere, om de kan adressere din forespørgsel prompte. Skulle din forespørgsel kræve mere tid eller opmærksomhed, kan du være sikker på, at vi er fuldt forpligtet til at håndtere og løse den hurtigt. Vær opmærksom på, at disse generelle klager kan kræve op til 7 arbejdsdage for at blive løst.


Denne hjemmeside er en reklame-og informationskilde, og har som sådan ingen forbindelse eller ansvar med nogen af ​​de steder eller personer, som er nævnt her. Vi sælger kun annonceplads, er vi ikke et escortbureau, eller på nogen måder involveret i prostitutions forretninger. Vi tager intet ansvar for indholdet eller handlinger af tredjeparts websteder eller enkeltpersoner, som du kan få adgang til via links, e-mail eller telefon kontakter fra denne portal side.


Læs hele vores cookie- og privatlivspolitik


Kontakt Escort Side https://www.escort-side.dk/feedback


Escort Site opererer under gældende lovgivning i Schweiz.


Copyright © 2024 escort-side.dk